Historia szkoły

 


1927-28 r. - Budowa szkoły i sali gimnastycznej przy ul. Dworskiej 3.


1928 r. - Otwarcie Szkoły Powszechnej im. dr Alfonsa Proskego.


5.09.1945 r. - Początki szkolnictwa średniego, ogólnokształcącego w Raciborzu.


1.09.1948 r. - Powołanie Ogólnokształcącej Szkoły Żeńskiej Stopnia Podstawowego i Licealnego (w budynku przy ul. Stalina 8 - obecnie ul. Wojska Polskiego).


21.05.1951 r. - Pierwszy egzamin dojrzałości w Liceum Żeńskim.


27.06.1955 r. - Przeniesienie szkoły do budynku na ul. Dworskiej 3.


1.09.1957 r. - Powołanie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego nr 6.


23.06.1963 r. - Nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza. Ufundowanie sztandaru przez Komitet Rodzicielski. Zjazd Absolwentów Szkoły.


1.01.1967 r.- Powołanie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu


1971 - 1973 r. - Remont kapitalny budynku (szkoła mieściła się w Studium Nauczycielskim na ul. Słowackiego.


1.09.1974 r. - Utworzenie klas sportowych o profilu lekkoatletycznym.


1978 r. - Przeniesienie klas sportowych do SMS na ul. Kozielskiej.


07.08.1997 r. - Wielka powódź w Raciborzu, sala gimnastyczna została zmieniona w magazyn zaopatrzenia dla służb ratowniczych i darów dla powodzian.


19.12.1997 r. - Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru dla szkoły


17.10.1998 r. - Jubileuszowy Zjazd Absolwentów z okazji 50 - lecia Szkoły.


24.05.2000 r. - Zmiana nazwy ulicy: część ul. Dworskiej została przemianowana na ul. Kard. S. Wyszyńskiego.


01.09.2004 r. - Reorganizacja szkoły: został powołany Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ,w którego skład wchodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.


Więcej informacji na temat historii Naszej Szkoły
można znaleźć w publikacji:
"Księga pamiątkowa II LO im. Adama Mickiewicza w Raciborzu"
Wydawnictwo&Agencja Reklamowa
Nowiny Raciborskie


Opracował: Marek Ryś